Ambachtshoven Opgeleverd!

Medio december heeft BVR Bouw de laatste woningen van ‘De Ambachtshoven’ opgeleverd. Hiermee is de totale herontwikkeling van het voormalige Da Vinci College in Roosendaal een feit en is Roosendaal een unieke woonlocatie rijker.

In januari 2018 is BVR Bouw gestart met de bouwvoorbereiding van fase 1, dit betrof de transformatie, bestaande uit: 8 appartementen, 4 eengezinswoningen, 10 maisonnettes en 2 penthouses. Amper twee jaar later zijn ook de woningen van de tweede fase opgeleverd, de nieuwbouw van 11 appartementen, 29 eengezinswoningen en 4 twee-kappers.
Dankzij de groene hoven zijn de getransformeerde oudbouw van De Ambachtsschool en de nieuwe woningen van De Ambachtshoven stedenbouwkundig en architectonisch met elkaar verbonden. Met de oplevering van de laatste woningen is Roosendaal een unieke woonlocatie rijker.

Wij zijn heel trots dat we dit mooie project mochten ontwikkelen en realiseren en wensen alle bewoners ontzettend veel woonplezier op deze mooie locatie in Roosendaal.

 

Zonsondergang

Wat een mooie zonsondergang afgelopen weekend boven ons project De Ambachtshoven!

Op de bouwplaats……

De bouw van de eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen & appartementen verloopt conform planning. Op dinsdag 12 mei 2020 heeft de 1e kopers kijkmiddag plaatsgevonden voor de kopers van Blok 2 ten behoeve van de 29 eengezinswoningen. De kopers zijn op deze middag in de gelegenheid tot het stellen van vragen en kennis te maken met hun toekomstige buren. Hierbij een kleine impressie van de voortgang op de bouwplaats.

​    

100% VERKOCHT

Vrijdag 13 maart jl. heeft de ondertekening plaatsgevonden van de laatste woning. Hiermee is project De Ambachtshoven 100% verkocht!
Wij danken de makelaars voor hun inzet en de prettige samenwerking.

Op de bouwplaats……

De voortgang zit er goed in, er wordt druk gewerkt om uit de grond te komen, de funderingen zijn voor 95% gereed! Tevens is er begonnen met het aanbrengen van de riolering en zullen de funderingen aangevuld worden met grond om te kunnen starten met de overige ruwbouw onderdelen.

  

Fijne Feestdagen!

Eerste paal geslagen

Dinsdag 3 december 2019 is de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van 44 woningen “De Ambachtshoven” in Roosendaal!  In totaal zullen er 283 palen geboord worden.

 

Kopersinformatieavond

Donderdag 28 november jl. was er een kopersinformatieavond bij Sieben Recreatie, georganiseerd door BVR Bouw. Tijdens deze avond kregen alle kopers uitleg over het verdere proces van “bouw” tot en met “oplevering”. Daarnaast was er gelegenheid tot het stellen van vragen en konden kopers kennis maken met hun toekomstige buren.

70% VERKOCHT

Donderdag 29 augustus heeft de 2e kopers informatieavond plaatsgevonden voor de 29 eengezinswoningen. Wederom zijn de kopers geïnformeerd over de procedure van het klantenmanagement en konden zij kennis maken met elkaar.

Goed nieuws over de verkoop: inmiddels is 70% van fase II verkocht en kunnen de bouwwerkzaamheden dit jaar nog van start gaan!

Kopers Informatieavond

Op donderdag 4 juli heeft de 1e kopers informatieavond plaatsgevonden voor de 29 eengezinswoningen. De kopers van 14 woningen waren aanwezig om met elkaar kennis te maken en geïnformeerd te worden over de procedure van het klantenmanagement. Inmiddels is 50% van de in totaal 44 woningen/ appartementen verkocht en zijn er nog diverse gesprekken met optanten. De verwachting is dat nog dit jaar gestart wordt met de realisatie van de woningen en appartementen.